your 125x58 logo here Click Here :)informace
mapa
cen?k
rezervace


Vybaven? chaty: chata o velikosti 36m², vstup do chaty je z terasy, na t?to terase je venkovn? posezen? pro hosty, chata tvo?? dv? lo?nice a ob?vac? pokoj, ob?vac? pokoj je vybaven plynov?m va?i?em, ledni?kou, sedac? soupravou, sk??n?mi s ?lo?n?m prostorem.

Vybaven? are?lu: are?l "Kempu Otava" je cel? oplocen d?ev?nou hradbou, v are?lu je samostatn? chata se soci?ln?m za??zen?m (WC, um?v?rny, sprchov? kouty, voda tepl?-studen?), v are?lu je posezen? u ohni?t?, travnat? h?i?t? na m??ov? hry, d?le v are?lu posezen? s ob?erstven?m.

Letn? aktivity: ke koup?n? splav na ?ece Otav? 70 m pod chatkami, p?kn? koupali?t? s tobog?nem ve Strakonic?ch 1,5 km nebo rybn?ky v okol?. K proch?zk?m pod?l ?eky slou?? osv?tlen? p?? z?na a? do Strakonic. Tenisov? kurty s hosp?dkou 500 m, mo?nost zap?j?en? lod? 500 m, p?? turistika, houba?en?, cykloturistika.

Poloha: m?stn? ??st Horn? Podskal? se nach?z? 1 km na z?pad od Strakonic. K dispozici jsou ?ty?i chatky le??c? na klidn?m m?st? ve str?ni, nedaleko lesa, 70 m nad ?ekou Otavou. GPS: N: 49? 25' 88,1'' - E: 13? 88' 78,8''.

best swiss https://www.boondockvapes.com/ is a truly classic and tasty watch.we supply cheap loewe scarf wholesaler for women and men.

P??jezd: ze silnice ?. 22 Hora?dovice - Strakonice odbo?it je?t? p?ed Strakonicemi, 800 m za Nov?m Dra?ejovem (ze sm?ru od Hora??ovic) doprava na zna?enou cestu do kempu Otava(400 m). Nejbli??? ?elezni?n? stanice: Strakonice (2,5 km) - tra? ?. 190 ?esk? Bud?jovice - Ra?ice - Hora??ovice-p?edm?st? - Plze? a a tra? ?. 198 Strakonice - Vimperk - Volary. Autobusov? n?dra?? ve Strakonic?ch (2,3 km).

Nejbli??? slu?by mimo kemp: OD Kaufland (250m), sez?nn? hostinec (400 m u l?vky) a tenisov? kurty (500 m) na ostrov?, autokemp "Podskal?" s ob?erstven?m na prot?j??m b?ehu (500 m), ostatn? slu?by, v?etn? hostinc?, restaurac?, hotel?, penzion?, vin?ren, prodejen potravin, informa?n?ch st?edisek, po?ty, ?erpac?ch stanic, l?k?ren, zdravotnick?ch za??zen?, koupali?t? s toboganem aj. ve Strakonic?ch (0,8-4 km).

Tipy na v?let: hrady a z?mky Strakonice 1 km, R?b? 30 km, Blatn? 32 km, z??cenina Pr?che? 20 km, Helfenburk 19 km, Zv?kov, Orl?k, Hlubok? aj.kemp
leteck?
interi?r